Jdi na obsah Jdi na menu
 


1976

Jako vždy – plán práce:

Příprava na fašank, přípravy MDŽ, úklid veřejných prostranství, hřbitova,

Obrazek

Fotografie je důkazem, že se ženy staraly o úpravu v obci, rozkvetlé květiny. Na snímku:

Předsedkyně Kolaříková Alena

Členka výboru Pospíšilová Marie

Předseda MNV Gregovský Bohumil

Byla uzavřena dohoda za krásnější okres Uherské Hradiště mezi MNV Rudice a místní skupinou ČSŽ v Rudicích pro rok 1976.

Spolupráce při oslavách MDD, pomoc při dětském karnevalu a pomoc při organizaci voleb.

1977

Na jaře nás vždy čeká příprava fašanku s bohatou tombolou a veselou zábavou.

Obrazek

Maškary dorazily do kozího rynku…

Čím víc chodí po dědině babkovníků, tím víc mají v pokladně peněz, které se dělí stejným dílem do pokladny ČSŽ a ČČK.

Rej masek končil odpoledne a večer byla masopustní zábava pro všechny zdarma, bohatá tombola.

Uskutečnila se vycházka dětí do přírody.

Zapojení do májových oslav, která se konaly v Bojkovicích, děti a dospělí se účastnili prvomájového průvodu. Po průvody byly zajištěny různé hry a soutěže pro děti. Odpoledne se konala oslava u pomníku padlých, kde vystoupily i děti ze základní školy.

Ženy pomáhaly při přípravě MDD, a spolu s ČČK pomáhaly při získávaní dárců krve.

Nezapomněly ani na úklid jako vždy na veřejných prostranstvích, na hřbitově, okolo MNV, v parku sečení trávy, okopávání a zazimování růží, úprava u pomníku padlých.

1978

Práce svazu žen začínala masopustem.

Zas je tady masopust, bude od všeho veselí půst,

a tak mladí staří nech do průvodu masek pádí…

Oslava MDŽ, obdarování žen malou kytičkou, přestárlým byly připraveny dárkové balíčky.

Pomoc při přípravě dětského karnevalu.

Tak vidíte podle pohlednice byl i dětský karneval hodně navštívený. Malé maškary se vyřádily. Hrála jim k tomu hudba a byla také bohatá tombola.

Dne 18.11.1978se konala výroční schůze, zúčastnily se skoro všechny členky, byla kladně hodnocena práce Svazu žen jak po stránce úklidu, tak i po stránce pomoci při organizování různých akcí.

Byla vyhodnocena starší členka Anna Mičová č.33

která se již několik let vzorně stará o úpravu, sázení a okopávání květin u pomníku padlých. Patří jí za to dík.

1979

Tradiční masopust se konal spolu s ČČK.

Obrazek 

Protože je v Rudicích hodně komínů, měli kominíčci hodně práce, než každý komín zkontrolovali a vymetli. Práce měli po celý den dost…

I letos byla večer v hostinci veselice, tombola a občerstvení s kalíškem slivovice zdarma.

Svaz žen se zapojoval do akcí:

Vítání malých občánků

Příprava a pomoc při MDŽ

Příprava a pomoc při MDD.

Členky odpracovaly pro potřeby obce 400 brigádnických hodin.

Navštěvovaly přestárlé občany, např. při dožití 80 let, pomáhaly při budování kanalizace a vodovodu, prostě jako vždy pomáhaly kde bylo potřeba, dělaly to ve svém volném čase, zúčastňovaly se v hojném počtu.

Některé akce prováděly spolu s ČČK.

1980

Jak vidíte maškary vždy končily na přečkovských drahách, byly vždy originální…

Vždy je doprovázeli muzikanti, u každé chalupy zahráli a zazpívali. Vždy byly maškary obdarované penězi, slivovičkou, koblížky, slaninou přímo z komína. Večer byla jako vždy taneční zábava s tombolou a občerstvením.

Začaly se uzavírat závazky: získávaní nových členů, zlepšování životního prostředí, získávaní bezpříspěvkových dárců krve, získávaní vedoucích pionýrů a zájmových kroužků.

Dne 9.11. a 10.11. se konalo politické školení v Luhačovicích, kde měly být naneseny uzavřené závazky. Jinak členky pracovaly tak jako každý rok na úpravě obce, veřejném prostranství, bylo však konstatováno, že se brigád stále nezúčastňují některé členky, které to jsou ví ony a měly by zlepšit svůj postoj a zapojit se do akcí pořádaných Svazem žen.

1981

Po úspěšném zvládnutí masopustu pomáhaly ženy při organizaci

Besedy s důchodci

Obrazek

 

Obrazek

Beseda s důchodci v hostinci.

Besedy s důchodci se zúčastnilo mnoho občanů naší obce, hrála i hudba.

Besedy se také zúčastnila naše obvodní lékařka

Eugenie Exnerová

která naše starší občany převážně zná, když k ní docházejí do zdravotního střediska do Nezdenic.

Obrazek

50 let společného života oslavili manželé Suří.

Svaz žen se zúčastnil této oslavy na MNV a přál manželům ještě hodně krásných dní .

Samozřejmě i letos se konaly různé akce, podpořené ČSŽ, jako MDŽ, MDD, vítání občánků, různé brigády v obci, při úpravě kolem MNV, hřbitova, pomníku padlých a všech akcí pořádaných v naší obci.

1982

Práce svazu zahájena tradičně masopustem.

Že se maškary nedaly jen tak odbýt je toho důkaz, hnaly se až do stavení a daly si po kalíšku zdravých kapek – slivovice – bylo přece moc zima a hodně sněhu.

Oslava MDŽ – ženy byly obdarovány malými dárečky. Děti ze základní školy přednesly maminkám básničky. Přestárlé ženy byly navštíveny členkami výboru.

Konala se taky beseda s důchodci a ženy pomáhaly při dětském karnevalu.

Důchodci spokojeně slavili.

1983

Masky na masopustu jsou vždy originální. 

Maškary jsou už na Kozím rynku, bláto-nebláto stále se babkuje aby bylo v pokladně co nejvíce peněz, peníze se zase vrátí občanům, přestárlým, dětem, při MDD, při oslavě MDŽ, při vítání malých občánků, při besedách s důchodci, při vítání malých žáků do první třídy základní školy.

Večer se každý rok koná pro všechny občany veselice v hostinci. Vstup je vždy zdarma a ještě jsou občané pohoštěni kalíškem slivovice, které maškary dostaly při babkování po dědině. Vždy je i bohatá tombola.

Ženy i letos jako vždy se starají o naše pěkné životní prostředí, vysazují květiny, upravují veřejné prostranství, upravují okolí pomníku padlých, okopávají růže v parku, udržují prostranství okolo MNV. Pomáhají prostě kde je potřeba. Patří jim za to dík!

1984

Byla zvolena nová předsedkyně

Vlasta Mičová.

Ženy rozšířily svou činnost o veřejnou oslavu MDŽ, všechny členky dostaly dárek a pohoštění – přestárlé se navštívily doma.

Uzavírala se dohoda mezi obcí a NF. Společný fašank s ČČK, večer veselice – tombola, svaz spolupracoval s místní organizací Sokol, který v té době vedl  Miroslav Kopřiva a Petr Gavlas.

Naše dvě členky zahájily cvičení s dětmi, a také se začalo cvičit s ženami každého věku. Bylo to někdy moc zajímavé. 

Stále a stále nové atraktivní masky krášlily maškarní průvod.

 

Obrazek

Večer se konala veselá zábava s bohatou tombolou a masopustním veselím.

Ženy také nezapomínaly na své povinnosti a staraly se jako vždy o zeleň v naší obci, úpravu na veřejných prostranstvích, vítání do života malých občánků, zahájení nového školního roku, všech akcí se rády zúčastňovaly.

1985

Nová předsedkyně si vedla dobře ve své funkci a ženy se jako vždy rády zapojovaly do své práce. Kromě fašanku, oslav MDŽ, MDD, pořádaly ženy vycházky s dětmi do přírody a různé pochody.

Obrazek

Cesty vedly i lesem…

Odpočinek na zámku Novém Světlově

Obrazek 

 Je vidět, že jsou ženy i děti spokojené, a že se rády zúčastňují takových pochodů. Jistě budou na pochody všichni rádi vzpomínat.

Konaly se jako vždy brigády, kterých se ženy zúčastňovaly. Jistě to bylo v naší obci poznat – úklid hřbitova, u pomníku padlých, okolí kolem MNV a parku.