Jdi na obsah Jdi na menu
 


1986

Rok začal společnou schůzí, na programu zase fašank.

Obrazek

Letos je masek hojný počet, také je i letos doprovází muzikanti, aby bylo veselo po celý den. Večer zajisté se všichni sejdou v hostinci na zábavě, kde jsou zváni všichni občané.

Masopust je jenom dnes,

ať si zpívá celá ves.

Svaz více spolupracoval se složkami obce a sdružení občanů, jako je Myslivecké sdružení, které zapůjčovalo dětem chatu na akci „Hurá na prázdniny“, děti střílely pod vedením myslivců ze vzduchovek.

Začala také spolupráce mladých hasičů.

Jako vždy oslava MDŽ, spolupráce při přípravěbMDD, vítání občánků do života, nástup prvňáčků do základní školy.

Stále také ženy pečují o čistotu obce, okopávají růže v parku, starají se o pomník padlých, úpravu na hřbitově, kolem MNV aj.

Stále více se zapojují mladé členky ČSŽ.

1987

Ani letošní rok se neobešel bez fašanku.

Maškary začínají od nezdenských drahů,  

košík na vajíčka a pokladnu na peníze nachystanou majú…

Obrazek

Počasí jim letos vychází, ani muzikanti samozřejmě neschází, a tak budou babkovat po dědině, zastaví se až na přečkovských drahách, jako každý rok…

Stále byla předsedkyní Mičová Vlasta. Konaly se schůze ČSŽ, na kterých se projednávaly různé oslavy, kterých se naše členky zúčastňují. Organizace je omlazena, stále více se do práce zapojují mladé členky.

Oslava MDŽ, ženy dostávají kytičku, na oslavě jim děti ze základní školy přednesly básničky, oslavy se zúčastnily i děti z MŠ, měly nacvičené tanečky, bylo to velmi milé.

Pokračovalo cvičení s dětmi, cvičení s dospělými, vítání občánků do života, spolupráce s Mysliveckým sdružením. Samozřejmě nezapomněly ženy na svou povinnost a zúčastňovaly se brigád na úpravě obce, hřbitova, parku a úpravě u pomníku padlých.

1988

Dne 13.6.1988 na výroční schůzi byla zvolena nová předsedkyně

Obrazek

Lukášová Zdena

Byl zvolen nový výbor:

            Vysloužilová Miluše

            Gavlasová Naděžda

            Kavková Ludmila

            Valášková Marie

            Plášková Marie

            Surá Růžena

            Plášková Marie

Nový výbor a nová předsedkyně začaly s velkým elánem. Pořádání stejných tradic jako jindy – masopust, MDŽ, MDD, Hurá na prázdniny, dětský karneval, vítání občánků do života, vítání prvňáčků do školy.

FAŠANK

Obrazek

Krásný úsměv babkovníků

Kominíci a myslivci

Stále jsou zapotřebí v obci kominíci, topí se čím se dá. Také myslivci – dřevo v lese – vyrubůvka se koná o půlnoci u Trojáku...

Dále pokračuje cvičení žen a dětí, oslava MDŽ, MDD, návštěva přestárlých občanů, vítání do života malých občánků, zařazení dětí do školních lavic, beseda s důchodci a j.

Organizace je omlazena, je to vidět, nový výbor spolehlivě pracuje pod vedením nové předsedkyně.

Organizace se stará o čistotu v obci, sečení trávy v parku, okopávky růží v parku a u pomníku padlých, úpravu hřbitova, úpravu kolem MNV, ženy se účastní všech brigád pořádaných ČSŽ.

1989

V roce 1989 procházel Český svaz žen velkou krizí, v některých obcích organizace zanikly. Musíme přiznat, že největší podíl na tom, že naše organizace nezanikla, měl stávající výbor. Organizace překonala krizi a pokračovala ve své práci. Ženy daly najevo, že je u

nás pospolitost a že jde především o zachování tradic.

Do organizace byly zase přijaty nové mladé členky, které se začaly zapojovat do všech akcí.

Pořádal se fašank, s naší oblíbenou hudbou „Rudickým triem“.

Rudické trio má velkou výdrž, celý den chodí po dědině po babkování, a večer hrají na zábavě skoro až do rána.

V neděli ještě odpoledne hrají dětem na Dětském karnevalu.

Obrazek

Kapelník:JUDr. Jiří Gavlas

Muzikanti: Surý Karel st.

                 Surý Karel ml.

Kapelník nosí po celé dědině „nejlehčí“ hudební nástroj buben.

1990

Organizace pracuje plným tempem pod vedením Zdeny Lukášové. Ona sama se účastní všech akcí, dělá i cvičitelku dětem a ženám.

Na fašanku jdou ženy cestou-necestou ke každému stavení, mají pěkné počasí.

Obrazek

V dědině se konají zabíjačky, tak si maškary přijdou i na čerstvé dobroty ze zabíjačky.

Organizace pomáhá při přípravě MDŽ, MDD jak organizací, tak i finanční částkou.

Dále se dělají vycházky dětí do přírody, Hurá na prázdniny, velikonoční zábava, ženy navštěvují přestárlé občany při jejicj výročích, spolu s ČČK získávají dárce krve, vítání malých občánků kteří jsou obdarováni malým dárkem a maminky květinami.

Zvýšil se i počet brigádnických hodin, hlavně mladé nové členky se dobře zapojují do všech akcí.

Uklízí se veřejné prostranství, okolo MNV, park, vysazují se květiny u pomníku padlých, uklízí se na hřbitově, hrabání listí, pálení věnců. Prostě ženy najdete pracovat všude…

1991

Předsedkyně Zdena Lukášová svolala schůzi, na které se probíraly akce, které se budou konat pod vedením naší organizace.

Práce zase začíná fašankem.Maškary se seřadí na OÚ, do rozhlasu vyhlásí že budou po dědině babkovat, aby si všichni nachystali peníze, vajíčka, nějaký ten kalíšek na obdarování maškar. Pak se převezou na Nezdenské drahy, kde babkování vždy začíná.

Obrazek

Maškarní průvod jde přes celou silnici, občané vycházejí z domů, aby je obdarovali, počasí jim letos přeje, není sníh ani neprší. Na večer zvou všechny na zábavu, která se koná jako vždy v hostinci s bohatou tombolou.

Fašank se koná spolu s ČČK.

Předsedkyně Zdena Lukášová vítá děti na Myslivecké chatě.

Konal se zájezd do Národního divadla spolu s ČČK.

Obrazek

Také se ženy zúčastnily oslav MDŽ, MDD, cvičení, úklidu obce, sečení parku, úklid na hřbitově, okolo OÚ, okopávání růží a všech akcí pořádaných v obci.

1992

Zase hlavní jarní akce je fašank.

Obrazek

Babkují i svůdné cikánky

Hurá na prázdniny - vlese u myslivecké chaty

Obrazek

Dětem v přírodě dobře chutná…

Také se koná oslava MDŽ a MDD za pomoci svazu žen.

Svaz žen úzce pracuje také s místním Hasičským sborem, který jim pomáhá hlavně při organizaci Hurá na prázdniny, zásobuje chatu vodou a pomáhá i při zajištění zdárného průběhu po celou akci.

Také ČSŽ spolupracuje s místními myslivci při vycházkách do přírody, poznávání zvěře a jak se mají děti chovat v přírodě, aby zvěř neplašily.

Nezapomíná se ani na každoroční povinnosti organizace – úklid obce, vítání do života, zápis dětí do školy, cvičení dětí a žáků, okopávání a sázení květin okolo OÚ, pomníku padlých a hřbitova.

Brigád se zúčastňuje pod vedením Zdeny Lukášové stále více a více členek.