Jdi na obsah Jdi na menu
 


1970

Začaly se konat častější schůze, první byla hned 15.ledna.

Přítomní: Pavelková 194, Pavelková 52, Kavková 26, Mikulková 61, Janků Jana, Janků Dr., Mičová 33, Plášková 149, Juříková 91, Zlatníková 59, Gavlasová 37, Lukášová, Kubáňová 195, Kolaříková, Pospíšilová.

Hlavní bod: příprava na fašank, na oslavu MDŽ, beseda se ženami, velikonoční zábava, úklid na veřejných prostranstvích, zajištění zájezdu, pomoc při oplocení hřbitova, příprava MDD.

Plán práce se odesílal vždy na Okresní výbor.

Masopust: překrásné masky

Obrazek

Úvod z oslavy MDŽ

Kdykoliv ženě květy dáš,           Ten něžný záblesk v tváři žen  

ať z úcty, lásky, citu,                   ti víc než slova věští:

zrcadlí kradmo její tvář kdo       byl jím jednou oblažen,

blesk prchavého svitu.                ten poznal cenu štěstí… 

Upřímná a pěkná byla oslava MDŽ, ženy dostaly kytičku a přestárlým byly kytičky doručeny domů.

Na konci školního roku byly děti mateřské školky a základní školy obdarovány čokoládou.

Pracovalo se na úklidu hřbitova, pálení trávy a věnců. Pořádal se zájezd do Brna na zimní revii.

Svaz žen spolu s ČSČK se rozloučil a poděkoval manželům Plánkovým, kteří se podíleli na hraní divadel, odběru krve a všech akcích pořádaných svazem žen a národním výborem. Oba učili na naší základní škole.

Ženy se také staraly o Mikulášskou nadílku…

1971

S přáním všem pohodu v novém roce se uskutečnila v lednu schůze ČSŽ. Na programu byl samozřejmě masopust se zábavou, vítání občánků do života (v minulém roce se narodilo 13 dětí), blahopřání 80-letým občanům, 2 zlaté svatby, pořádání velikonoční zábavy, pořádání zájezdu na výstavu květin do Olomouce.

Návrh kandidátky do NV:

Plášková Vlasta 114, Pospíšilová Marie 35, Gavlasová Marie 186, Pavelková Marie 52, Hamrlíková Ludmila 189.

Práce na podzim: zazimování růží v parku, úprava hřbitova a úprava u pomníku padlých. Ženy každoročně odpracovaly 400 brigádníckých hodin, převážně akce pořádaly s ČSČK.

Obrazek

S maškarami hudba chodí za každého počasí,

Déšť ani sníh nám nevadí, všichni svorně prohlásí…

1972

Na začátku roku na schůzi byla zhodnocena práce členek, pracují stále jedny a ty samé co se týče brigád – bude se vést záznam o všech pracích.

Dne 17.2. navštívila naši organizaci p.Bušová, přednesla přednášku o právách žen v kapitalistických zemích.

 Zajištění fašanku, hudby, tomboly.

Obrazek
Kouření škodí zdraví i maškarám  

Oslavu MDŽ zahájil předseda MNV Bohumil Gregovský.

Ženy dostaly kytičku sněženek, nemocným a přestárlým je členky výboru zanesly domů.

Organizovala se směna NF, pracovalo se na opravě MŠ.

Uskutečnila se návštěva členek z Bojkovic, při příjemném posezení si členky předávaly navzájem zkušenosti ze svých skupin.

Ženy se zúčastňovaly všech akcí v obci.

Obrazek

Vítání do života, začátek školního roku, jubilejních oslav starších občanů, pomoc při přípravě MDD.

V listopadu se konala členská schůze ČSŽ. Za OV ČSŽ se zúčastnila p.Bušová. Byli také přítomni zástupci složek v obci. Bylo to 29.11. – Byla to výroční schůze.

Po zahájení byla pěkná kulturní vložka pionýrů. Předsedové složek provedli zdravici, zhodnocení provedla p.Bušová, popřála všem hodně úspěchů do další práce.

Ženy pracovaly jako každoročně na úpravě veřejných ploch v obci, na úpravě u pomníku padlých, na hřbitově, v parku, sečení sena, okopávání růží.

Podílely se na oslavě MDD, začátku školního roku.

Pomáhaly pracovat při stavbě nového vodovodu v obci, navštěvovaly přestárlé občany.

Pomáhaly při organizaci dětského karnevalu, pomáhaly i finančně zajišťovaly tomboly a občerstvení při pořádaní dětského karnevalu.

1973

Podle dostupných písemností se počátkem roku schůze nekonaly, ale práce probíhaly tak jako každý rok.

Jako prvořadý byl zase

FAŠANK

Obrazek

Plná obec byla i doktorů a sestřiček, kteří by nás vyléčili „co by dup“!

Navštívily nás také hvězdná tělesa:

Měsíc, slunce,  a také čarodějnice…

1974

Pro zajištění masopustu bylo dohodnuto, že tento rok se aspoň deset masek půjčí, a ostatní se zajistí dle možností.

Večer jako vždy zábava, tombola…

Obrazek

Do pořádání masopustu se zapojují členky ČSŽ a ČČK. O peníze, které dostanou po dědině, se rozdělí rovným dílem. Obě organizace peníze používají na různé oslavy, jako je MDŽ, MDD, jubilea starých občanů, vítání občánků do života, a jiné akce, které se v Rudicích pořádají.

 

Na oslavě MDŽ dostaly ženy malé kytičky, přestárlým ženám byly zakoupeny primulky, která dostaly ženy až domů.

Dne 30.9.1974

se dožila naše občanka

Františka Zábojníková

100 let.

Svaz žen spolu s národním výborem a také ONV popřál naší občance k tomuto výročí ještě stálé zdraví a pohodu do dalších let…

1975

Začátkem roku proběhla schůze s přáním zdraví a spokojenosti rodinám členek svazu žen.

Plán: průběh fašanku, oslavy MDŽ a jiné…

Obrazek

Tak jako každý rok konala se oslava MDŽ, byly zakoupeny květiny, přestárlým členkám byly zakoupeny bomboniéry.

Byly zakoupeny hračky na dětský karneval.

Sněhurka a 7 trpaslíků

Obrazek

Ženy pomáhaly i při dětském karnevalu. 

Byla vykonána návštěva v domově důchodců na Žítkové

p.Anny Gavlasové, naší občanky.

Proběhl tak jako vždy úklid v obci a také na hřbitově. Ženy pomáhaly při stěhování MNV, stěhoval se do staré školy, pomáhaly i při úklidu kolem MNV.

Plánuje se lékařská přednáška na téma „Dospívající mládež“. Budou vydány nové legitimace.

Konalo se dvoudenní školení, kterého se zúčastnila předsedkyně Kolaříková Alena. O programu školení podala zprávu.

Ze školení vyplynulo, aby Svaz žen pomáhal všude, kde je třeba.