Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva k 60.výročí ČSŽ Rudice

Milé ženy, vážení hosté

Dnes se scházíme u příležitosti 60. výročí založení ZO ČSŽ Rudice.

Dnes, při našem společném posezení, chci jen v krátkosti připomenout naše základní dědictví – a to, poslání žen, které nám předaly naše maminky a babičky. Vždyť právě ony před  60 lety založily v Rudicích spolek žen, který v poválečné době napomáhal v obci s úklidem a plnil poslání žňového útulku pro hlídání dětí.

Jejich tehdejším zájmem bylo naplnit soudržnost občanů v obci s hlavní náplní pomáhat tam kde je třeba. Na tyto začátky určitě rády zavzpomínají i zakládající členky, které jsou dnes tady s námi. Myslím, že je dobré právě dnes vzpomenou jména zakladatelek, které stály u zrodu myšlenky založit spolek žen v Rudicích. Jim patří velká poklona a poděkování. Byly to paní Vlasta Plášková, paní Ludmila Gavlasová, paní Vlasta Juříková, paní Ilona Kubáňová, paní Františka Mičová, paní Cecili Kolaříková, paní Anastázie Surá, paní Marie Gavlasová, paní Ludmila Hamrlíková  a paní Marie Juříková. Bohužel ne všem osud dopřál být tu dnes s námi.

Jejich příkladem se začal spolek žen rozšiřovat o další členky. S rozrůstající se členskou základnou, začaly mít ženy větší plány a nápady, na jejichž realizaci byly nutné i finanční prostředky. Tak přišly na nápad uspořádat v obci masopustní průvod. Začátky nebyly jednoduché, bohužel ne u všech občanů v obci se setkaly s pochopením. Přesto z jejich vyprávění jsem si odnesla moudro „nenech se otrávit někdy i nepochopením od spoluobčanů a pracuj vždy pro rozvoj a kulturu v obci.“

Vždy jsme rády naslouchaly radám starších a zkušenějších členek, které se nikdy nenechaly odradit a vždy se snažily rozšířit okruh svých činností o další aktivity, např. účastnily se společenské události – Vítání nových občánků do života, zakoupily a vysázely růže v obci a další a další……

První předsedkyní tehdejšího spolku žen byla paní Ludmila Gavlasová, v krátké době ji vystřídala paní Františka Mičová, která organizaci vedla do roku 1969. Dále pokračovala 9 let paní Alena Kolaříková a do roku 1988 vykonávala funkci předsedkyně paní Vlasta Mičová. Všem předsedkyním srdečně děkuji, že dokázaly ZO ČSŽ v Rudicích udržet a rozvíjet.

Za svého působení procházela organizace mnoha změnami i těžkostmi, které ale vždy překonala.  V 90-tých letech bylo velmi těžké období, které bylo zapříčiněno ze strany vyššího vedení, ale práce a obětavost žen v Rudicích dokázaly tuto dobu zvládnout a ukázat ten správný směr a hlavní poslání žen v obci.

Při této příležitosti, chci velmi vyzvednout spolupráci s krajskou vedoucí p. Hankou Königovou, která nám po celá léta naší spolupráce byla velmi nakloněna a nápomocna.

Za posledních 20 let se základní organizace žen rozšířila o 31 mladých členek, které skvěle doplnily členskou základnu na stávajících 69 členek.

Nechci dnes dělat výčet všech našich akcí, které v obci pořádáme, ale určitě je dobré vzpomenou alespoň některé:

Dílničky pro děti

Pravidelné cvičení žen,

Oslava svátku rodiny s vystoupením dětí

Beseda s důchodci, kterou pořádáme ve spolupráci s ostatními složkami v obci

a v neposlední řadě tradiční masopust  neboli babkování, který celá léta provozují ženy s ČČK a jsme známy i Praze, kde jsme v Kaunicově paláci předváděly fašank u příležitosti představování kraje. Při této příležitosti děkuji našemu starostovi obce za jeho podporu a udělení práva a našim hochům Surým, kteří nás svým umem pravidelně doprovázejí. Patří jim za to velký dík.

Za svého působení jsme uspořádaly 7 ročníků nadace Běhu Terrho Foxe,

Členky taky nacvičily divadlo, se kterým jsme hostovali i v okolních obcích.

Výborným nápadem bylo udělat domácí zabijačku a velikonoční setkání v obci.

Velkých úspěchem bylo soustředění starožitných věcí a vytvoření Rudického muzea, do kterého Vás tímto dnes srdečně zvu.     

Vážení hosté, vážené ženy, chtěla bych využít dnešního odpoledne a vyslovit jménem nás všech srdečné poděkování za podporu našim hostům – statutárnímu zástupci hejtmana panu Lukášovi, který nám byl vždy srdečně nakloněn, panu starostovi obce JUDr. Gavlasovi, za jeho kladný postoj a pomoc kterou, po celá léta věnoval naší organizaci. Dále členům zastupitelstva v obci, zástupcům složek v obci: jmenovitě ČČK, hasičům, myslivcům a TJ Sokol, za jejich obětavost a pomoc při akcích, které pořádáme.

Vám, milé členky, dnes upřímně a srdečně děkuji za Vaši obětavou práci, radu, trpělivost, ochotu, vstřícnou pomoc, kterou ve svém volném čase dovedete obětovat pro druhé. Vždyť nezištná pomoc napomáhá dobré soudržnosti v obci a prospěchu nás všech občanů.

Přeji všem mladým členkám, aby měli dar naslouchat a pracovat obětavě pro rozvoj svých dětí a spoluobčanů v obci a v dnešní velmi uspěchané době našly vždy trochu času pro druhé i pro své vlastní pobavení a obohacení.

A nyní si chci s vámi všemi připít na zdraví nás všech a ještě jednou vám všem moc děkuji…..